Risicomanagement binnen en buiten de grenzen van de medische technologie
Datum :Thursday 05 April 2012
Tijd : van 09:30 uur tot 16:30 uur
Locatie : Flevoziekenhuis te Almere
Programma : De rol van risicomanagement bij het beheer van de medische technologie in ziekenhuizen wordt steeds groter. Voor het bestuur van de VZI was deze trend aanleiding om een studiedag over dit onderwerp te organiseren met als titel:

Risicomanagement binnen en buiten de grenzen van de medische technologie

Leden, gastleden en overige geïnteresseerden worden hierbij van harte uitgenodigd om aan deze studiedag deel te nemen.

09:30 uur Ontvangst

10:00 uur Opening
Anita Arts, lid Raad van bestuur Flevoziekenhuis

10:15 uur Veiligheidsmanagementsystemen in de zorg
Ron Vaartjes, klinisch fysicus MST, Enschede

10:55 uur Risicomanagement in de praktijk
Peter Brands en Bertjan Arends, klinisch fysicus Catharina ziekenhuis, Eindhoven

11:35 uur Risicomanagement in de luchtvaart
Fred Bleeker, consultant QST Safe Skies, Almere

12:15 uur Discussie

12:30 uur Lunch

13:15 uur Risico inventarisatie voor gebouw en gebouwgebonden installaties
Patrick Lammers, directeur Quadrance

13:55 uur Toelichting op convenant medische technologie
René Drost, healthcare technology professional

14:35 uur Koffie- theepauze

14:50 uur Toepassing van gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen
Kees van Putten, DEKRA (voorheen KEMA)

15:30 uur Omgaan met risico's in oorlogstijd
Dr. S. Sivro, trauma chirurg Flevoziekenhuis

16:10 uur Discussie

16:30 uur Sluiting

De wijze waarop u het Flevoziekenhuis in Almere kunt bereiken is te vinden op de website:
www.flevoziekenhuis.nl/contact. Voor dringende boodschappen bent u tijdens de studiedag bereikbaar via het telefoonnummer: 036-8689099.

Voor niet-leden is het meestal voordeliger als zij zich vóór de studiedag als VZI lid aanmelden. De contributie is slechts € 45 per jaar en men kan dan aan alle studiedagen voor € 25 per evenement deelnemen.

Voor de kosten voor de studiedag wordt u door de financiële administratie van de VZI een factuur toegezonden!

Wij verwachten voor deze studiedag grote belangstelling en rekenen dan ook op een grote opkomst. We raden u daarom aan zich zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval voor 29 maart 2012 op te geven.
Deelnamekosten : (Gast)Leden: € 25 / Niet-leden € 70 / Plv. Gastlid € 25
 
  Organisatie
Naam :
Contactpersoon :
Telefoon :
Email :
 
  Online aanmelden:

De inschrijftermijn is verlopen

U kunt zich niet meer aanmelden voor deze betreffende activiteit
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de organisatie